Man Be-Maya Ki Basham Ki Kharidar-e-Tu Basham

man be-maya ki basham ki kharidar-e-tu basham

haif bashad ki tu yar-e-man-o-man yar-e-tu basham

tu magar saya-e-lutf-e-bar-sar-e-vaqt-e-man aari

ki man aan maaya nadaram ki ba-miqdar-e-tu basham

kheshtan bar tu na bandam ki man az khud na pasandam

ki tu hargiz gul-e-man bashi va man khar-e-tu basham

hargiz andesha na kardam ki kamandat ba-man uftad

ki man aan vaqa nadaram ki giriftar-e-tu basham

man che shaista-e-anam ki tura khvanam-o-danam

ba-karam ham tu ba-bakhshi ki sazavar-e-tu basham

garche danam ki ba-vaslat na rasm baaz na gardam

ta darin raah ba-miram ki talab-gar-e-tu basham

khaak baada tan-e-‘saadi’ chu tu uu ra na pasandi

ki na-shayad ki tu fakhr-e-man va man ar-e-tu basham

Leave a Comment