Man Az Aalam Tura Tanha Guzinam

man az aalam tura tanha guzinam

ravadari ki man ghamgin nashinam

dil-e-man chuun qalam andar kaf-e-tust

ze-tust ar shadmanam var hazinam

ba-juz aan che tu khvahi man che khvaham

ba-juz aan che numai man che binam

gah az man khaar ruyani gahe gul

gahe gul buyam va gah khaar chinam

mara gar tu chunan daari chunanam

mara gar tu chuni khvahi chuninam

daran khumme ki dil ra rang bakhshi

ki basham man che bashad mehr-o-kinam

tu budi avval-o-akhir tu bashi

tauba kun akhiram az avvalinam

chu tu pinhan shavi az ahl-e-kufram

chu tu paida shavi az ahl-e-dinam

ba-juz chize ki daadi man che daram

che mi-joi ze-jeb-o-astinam

Leave a Comment