Majburi

samajhna chahiye majburiyan ahl-e-chaman ko sabz belon ki

numu muhtaj hai jin ki hamesha ik sahare ki

darakhton ke tane divar phatak ya munderen hon

panapti hain saharon par to ye sarsabz rahti hain

sahare chhut jaaen gar

to phir jiine ki majburi

kisi nemul-badal ko dhund leti hai

vagarna un ki shadabi khizan ki nazr hoti hai

mohabbat uns chahat bhi inhin kamzor belon ke mushabah hain

unhen bhi ham-navaon ham-nashinon ke saharon ki zarurat hai

sahara chhut jaae

to unhen bhi zinda rahne ke liye

nemul-badal darkar hota hai

nahin to bin sahare dosti rishte marasim uns chahat aur taalluq

ki ye komal sabz belen sab khizan ki nazar hon

aur vaqt se pahle hi mar jaaen

Leave a Comment