MULLA JAMI

Maem Ba-Rah-e-Ishq Poyan Hama-Umr

maaem ba-rah-e-ishq poyan hama-umr

vasl-e-tu ba-jidd-o-jahd juyan hama-umr

yak chashm zadan jamal-e-tu pesh-e-nazar

behtar ze-jamal-e-khub-ruyan hama-umr

More Poems

Leave a Comment