libas

latka diya

din

khunti par

hanger se utari

raat

pahanne ke liye

din aur raat

ho gae kitne purane

agle safar ke liye

munasib hoga

kaun sa

libas

Leave a Comment