asrarul-haq-majaz

Kufr Kya Taslis Kya Ilhad Kya Islam Kya

kufr kya taslis kya ilhad kya islam kya

tu bahar-surat kisi zanjir men jakda hua

tod sakta hai to pahle tod de sab qaid-o-band

bediyon ke saaz par naghmat-e-azadi na ga

More Poems

Leave a Comment