Khak-e-Bisat

jivan to isi shash-o-panj men guzar jaata hai

duniya rahne ki jagah hai bhi ya nahin

vo log jin se ham bilkul milna nahin chahte vahi ham se kyuun musalsal mil rahe hote hain

jinhen ham bilkul dekhna nahin chahte vahi kyuun musalsal dikhai de rahe hote hain

chahiye to ye tha ki ham apne fuzul dil ko kisi khairat-khane men rakh chhodte

to khairat dene vaale khairat ke saath hiqarat bhi baant rahe hote

agar zamin bhar ke ped ek ug kar dobara na ugte

to saath chalne ya saath rahne ka ahd koi bhi nahin karta

nabud buud ko aur buud nabud ko khair-bad kah chuka huun

tab koi kisi na puchhta ki kaun kya hai kyuun hai kaise hai

namaz to faqat niyyat hai magar sire se niyyat hi nahin ki gai

kaash kufr hi sachcha hota

aisa hua hi nahin ki aaj tak paani ne paani ko aa liya

aur aag ko aag lag gai

mohabbat ko agar mohabbat lahaq ho jaati to koi nahaq ji nahin raha hota

akhir aisi mausiqi kahan hai jo avaz aur samaat se mavara ho

Leave a Comment