Sufi

Jab Dekha Dekh Pichhaniyan

jab dekha dekh pichhaniyan

tab laaje man yuun janiyan

‘shah’ se bhiin main tahoka taniyan

More Poems

Leave a Comment