Ishq-e-Majazi

iin raha kun ishq-ha-e-surati

niist bar surat na bar ru-e-sati

aan che maashuqast surat niist aan

khvah ishq-e-in jahan khvah aan jahan

aan che bar surat tu ashiq gashta-i

chuun barun shud jaan cherayash hashta-i

aan che mahsusast agar maashuq ast

ashiqaste har ki uu ra his hast

chuun vafa aan ishq afzun mi-kunad

kai vafa surat digar-gun mi-kunad

suratash har jaast iin sairi ze-chist

ashiqa vaan biin ki maashuq-e-tu kiist

partav-e-khurshid bar divar taaft

tabish-e-ariyat divar yaaft

bar kalukhe dil che bandi ai salim

va talab asli ki uu tabad muqim

chuun zarandud ast khubi dar bashar

varna chuun shud shahid-e-tu pir-e-khar

Leave a Comment