Is Zindagi Ke Badle

is zindagi ke badle

mujhe bana diya jaata

badalon se girti hui ek buund

kisi sukhi ghaas ke gatthar par

pada hua ek tinka

ya

bahte hue paani ke as-pas

jami hui kaai

is zindagi ke badle

mujhe bana diya jaata

ek raat se dusri raat tak

phaila hua be-maza zaiqa

ya

vo daana jis kisi parinde ki chonch se gir riha ho

is zindagi ke badle

mujhe divar par phaile hue

silan-zada dhabbe men badal diya jaata

ya

pahadon par thahri hui barf

jo kisi ne na dekhi ho

ya

ek tabut jo kisi marne vaale se

khali kara liya gaya ho

Leave a Comment