Har-Nafas Aawaz-e-Ishq Mi-Rasad Az Chap-O-Rast

har-nafas avaz-e-ishq mi-rasad az chap-o-rast

ma ba-falak mi-ravem azm-e-tamasha ki raast

ma ba-falak buda-em yar-e-malak buda-em

baaz haman ja ravem khvaja ki aan shahr-e-mast

khud ze-falak bartarem va ze-malak afzun-tarem

ziin do chara na-guzrem manzil-e-ma kibriyast

alam-e-khak az kuja gauhar-e-pak az kuja

garche furud amadem baaz davem iin che jaast

bakht-e-javan yar-e-ma dadan-e-jan kar-e-ma

qafila-e-salar-e-ma fakhr-e-jahan mustafast

bu-e-khush-e-in-nasim az shikan-e-zulf-e-ust

shaashaa-e-in-khayal az rukh-e-chun vazzuha

az yad-e-u mah shikaft didan-e-u bar na-taft

maah chunin bakht yaaft uu ki kamina-e-gadast

dar dil-e-ma dar nigar har dam-e-shakk-e-qamar

kaz nazar-e-an-nazar chashm-e-tu zaan su charast

amad-e-mauj-e-alast kashti-e-qalib-shikast

baaz chu kashti shikast naubat-e-vasl-e-liqast

khalq chu murghabiyan zaada ze-dariya-e-jan

kai kunad in-ja maqam murgh kaz iin bahr-e-khast

balki ba-dariya durrem jumla dar uu hazirem

varna ze-dariya-e-jan mauj-e-payapai charast

Leave a Comment