ismail-merathi

Hai Shukr Durust Aur Shikayat Zeba

hai shukr durust aur shikayat zeba

hai kufr durust aur hidayat zeba

gesu-e-siyah aur jabin-e-raushan

donon ki bahar hai nihayat zeba

More Poems

Leave a Comment