Gum-Shuda

khurdure jism ke nasheb-o-faraz

janne ki havas men jis ki zaban

aur sab zaiqe bhula baithi

vo nihatta akela raat ke vaqt

ek dil-doz chikh ke ham-rah

jangalon ki taraf gaya tha kabhi

aur phir laut kar nahin aaya

ab vo shayad kabhi na aaega

us ke saae ki donon anhken magar

maut se us ki be-khabar hain abhi

is ki aamad ki muntazir hain abhi

Leave a Comment