Girja Mein Mandiron Mein Azanon Mein Bat Gaya

girja men mandiron men azanon men bat gaya

hote hi subh aadmi khanon men bat gaya

ik ishq naam ka jo parinda khala men tha

utra jo shahr men to dukanon men bat gaya

pahle talasha khet phir dariya ki khoj ki

baaqi ka vaqt gehun ke danon men bat gaya

jab tak tha asman men suraj sabhi ka tha

phir yuun hua vo chand makanon men bat gaya

hain taak men shikari nishana hain bastiyan

aalam tamam chand machanon men bat gaya

khabron ne ki musavvari khabren ghazal banin

zinda lahu to tiir kamanon men bat gaya

Leave a Comment