Ghame Kaz Tu Daram Ba-Pesh-e-Ki Goyam

ghame kaz tu daram ba-pesh ki goyam

dava-e-dil-e-dard-mand az ki joyam

agar kushta gardam ba-shamshir-e-ishqat

ba-pesh-e-kas iin majra ra na-goyam

tabibam tu bashi ilaaj az ki khvaham

asir-e-tu basham khalas az ki joyam

ze-‘sadi’ che joyam ki goyam che joyam

ghame kaz tu daram ba-pesh-e-ki goyam

Leave a Comment