Gar Us Se Rabt Mera Sirf Ikhtilafi Tha

gar us se rabt mira sirf ikhtilafi tha

to us ka radd-e-amal qabil-e-muafi tha

mohabbaton men mafadat kaun yaad rakhe

so ham ko apne liye ek naam kaafi tha

charagh jab bhi jalaya koi to gul na kiya

ye raushni ki rivayat ke munafi tha

use khayal tha meri shikasta-pai ka

ye janna bhi to us zakhm ki talafi tha

‘humaira’ umr guzari to e’tibar aaya

ki is makan ka saman sab izafi tha

Leave a Comment