dur Hain Wo Aur Kitni dur

duur hain vo aur kitni duur

phir bhi miri nazron ke huzur

ranj-o-musibat jaur-o-sitam

aap ki khatir sab manzur

dil par biite lab pe na aae

haae mohabbat ka dastur

hasrat-e-did az diid buland

huur se behtar vada-e-hur

parda-e-rang-o-bu to uthao

hoga koi na koi zarur

daur-e-taraqqi kya hai ‘shakil’

duniya ki aqlon ka futur

Leave a Comment