Chhote Kaam Ka Bada Natija

ek bachcha ki abhi kuchh use tamiz na thi

lahv-bazi se pasandida koi chiiz na thi

khelna kudna khana yahi maamul tha bas

inhin tiflana tamannaon men mashghul tha bas

ek talab tha do-char qadam ghar se pare

dil men lahr aai lab-e-ab zara sair kare

saaf paani se jo talab ko paaya labrez

khel ka shauq tabiat men hua aur bhi tez

as-pas apne jo paaya koi kankar patthar

phenk maara use paani men bahut khush ho kar

khel tha pahle to ab turfa-tamasha dekha

dil hi dil men mutahayyar tha ki ye kya dekha

daera ek bana aisa ki badhta hai muhit

gher li jis ne ki talab ki sab sath-e-basit

phir to khel us ka isi shaghl pe mauquf raha

isi nazzare men ta-der vo masruf raha

isi asna men hua bachche ki maan ka bhi guzar

bola amman mujhe aai hai ajab chiiz nazar

jo na dekhi na suni thi kabhi ab se pahle

shayad aai hai nazar mujh ko hi sab se pahle

ik zara si harakat aur ye tasir ajiib

daera badh ke pahunchta hai kinare ke qarib

bas-ki ji jaan se is shobade par tha shaida

vusat-e-daera ki apni amal se paida

thi vo maan ahl-e-dil aur nek-manush nek-nihad

hans ke farmaya miri jaan ye nasihat rakh yaad

yunhi har kaam ka ho jaata hai anjam bada

go ki aghaz men hota nahin vo kaam bada

kabhi adna harakat zalzala ban jaati hai

kabhi nachiz si ik baat ghazab dhati hai

yahi andaz-e-nikokari o bad-kari hai

avvalan khaas thi ab aam men vo jaari hai

Leave a Comment