Che Tadbir Ai Muslamanan Ki Man Khud Ra Nami danam

che tadbir ai muslamanan ki man khud ra nami danam

na tarsa na yahudam na man gabram na musalmanam

na shariqiyam na gabriyam na barriyam na bahriyam

na az kan-e-tabiiyam na az aflak gardanam

na az khakam na az aabam na az badam na az atish

na az arsham na az farasham na az kaunam na az kanam

na az hindam na az chinam na az bulghar-o-saqsinam

na az mulk-e-iraqiyam na az khak-e-khurasanam

na az duniya na az uqba na az jannat na az dozakh

na az aadam na az havva na az firdaus-e-ruzvanam

makanam la-makan bashad nishanam be-nishan bashad

na tan bashad na jaan bashad ki man az jan-e-jananam

dui az khud badar kardam yake didam do-alam ra

yake joyam yake danam yake binam yake khvanam

huval-avval huval-akhir huval-zahir huval-batin

ba-juz ya hu va ya man hu kase digar nami-danam

ze-jam-e-ishq sar-mastam do-alam rafta az dastam

ba-juz rindi va qallashi na bashad hech samanam

agar dar umr-e-khud roze dame be-tu baravudam

azaan vaqt va azaan saaat ze-umr-e-khud pashemanam

agar dastam dehad roze dame ba tu darin khalvat

do-alam zer-e-pa aaram hami daste barfashanam

ala ai ‘shams-tabrezi’ chunin mastam darin aalam

ki juz masti va qallashi na-bashad hech dastanam

Leave a Comment