ismail-merathi

Chakkhi Bhi Hai Tu Ne Durd-E-Jam-E-Tauhid

chakhi bhi hai tu ne durd-jam-tauhid

ya sun hi liya hai sirf nam-e-tauhid

hai kufr-e-haqiqi ka natija iman

tark-e-tauhid hai maqam-e-tauhid

More Poems

Leave a Comment