ismail-merathi

Burhan-O-Dalil Ain Gumrahi Hai

burhan-o-dalil ain gumrahi hai

nafi-o-isbat mahz jaan ka hi hai

is rah men ibarat-o-isharat hai gum

yaan tark-e-khudi usul-e-agahi hai

More Poems

Leave a Comment