Bari Bezar Hin Zaton Sifaton

bari bezar hin zaton sifaton

mast jananon

mahz azad hin namon nishanon

diin imanon

chhute ikron langhe fiqron

ibadaton aton fiqron

guzar kar zakaron zikron

nikal gae kaun imkanon

thai dil duur aghyaron

bhari mamur dil-daron

piu se khabar asaron

te akhbaron te quranon

jiddan duun tarin tuun ghafal hai

tiddan hikk naal vasal hai

laddha qurb-al-navafil hai

dil ikanon te ehsanon

dittiyan ustad ustadiyan

hamesha raat denh shadiyan

thiya sunjar te abadiyan

shahud-o-zauq vajdanon

jithan khud qurb hai duuri

uthan kya vasal mahjuri

isninit thai puuri

hai insanon te rahmanon

ajab mashrab te millat hai

sabhon vusat na qillat hai

na aniyat di illat hai

na husnaton na isyanon

‘farid’ aai hai hoshyari

pukhtagi chitt andar saari

pai sudh-budh saji saari

jagai jot tan janon

Leave a Comment