Ba-Rau Ai Tabibam Az Sar Ki Khabar Ze-Sar Na-daram

ba-rau ai tabibam az sar ki khabar ze-sar na-daram

ba-khuda raha kunam jaan ki ze-jan khabar na-daram

ba-yadatam qadam neh ki ze-be-khudi shavam ba

mai-e-nab-e-nosh-o-ham-deh ki gham-e-digar na-daram

ghamam ar khuri aziin pas na kunam ze-gham-khuri bas

nazare ba-juz tu ba-kas ba-kas digar na-daram

digrat ba-go ki khvaham ze-bar-khudat ba-ranam

tu bar in-o-man baranam ki dil az tu bar na-daram

ze-zarat kunnand zevar ba-zarat kashand dar bar

man-e-be-nava-e-muztar che kunam ki zar na-daram

ba-man ar-che mai-parastam ma-dehad mai ki mastam

ma-bared dil ze-dastam ki dile digar na-daram

dil-e-‘hafiz’ ar ba-joi gham-e-dil ze-tund-khui

chu ba-goyamat ba-goi sar-e-dard-e-sar na-daram

Leave a Comment