Azal The Hai Muje Khuban Sun Ikhlas

azal the hai muje khuban suun ikhlas

abad lag muj hai mahbuban suun ikhlas

agar tuun ashiq-e-sadiq hai talib

na kar tuun baaj matluban suun ikhlas

saki ka husn kiita jazb-e-maulud

usi te muj hai majzuban suun ikhlas

piyari ke chhandan hai sab kuun marghub

muje lazim hai marghuban suun ikhlas

jo hai maktub manind khal-o-khat suun

dharun main us the maktuban suun ikhlas

nayan naari ke qullabe hain mashhur

dharun main us the maqluban suun ikhlas

nabi sadqe qutub-shah kak-jihat

sada dharta hai tu khuban suun ikhlas

Leave a Comment