Aur Waiz Ke Sath Mil Le Shaikh

aur vaaiz ke saath mil le shaikh

khol aapas ke biich kille shaikh

tiir sa qad kaman kar apna

khinch faqon ke biich chille shaikh

chhod tasbih hazar danon ki

haath men apne ek dil le shaikh

bhunk mat ghair par na kar hamla

mard hai nafas par to pil le shaikh

khal-e-khuban siin tujh kuun kya nisbat

bas hain bakre ke tujh ko tille shaikh

us se sangin-dilan ka shauq na kar

mat tu siine pe apne sil le shaikh

chhod de zohd-e-khushk ye pyala

khush ho kar ‘abru’ se mil le shaikh

Leave a Comment