Aql Gai Hai Sab Ki Khoi Kya Ye Khalq diwani Hai

aql gai hai sab ki khoi kya ye khalq divani hai

aap halal main hota huun in logon ko qurbani hai

nutq-e-zaban gar hota mujh ko puchhta main taqsir miri

haan ye magar do ankhen hain so in se ashk-fishani hai

ghaas chari hai jangal ki main juun men dumbe bakre ki

un ka kuchh dhala ki bigada jis par khanjar raani hai

tiin jagah se mere gale ko misl-e-shutur ye katte hain

din-e-mohammadi hai jo khalili us ki ye tughyani hai

jins ne jins ko qatl kiya kab dekhiyo bad-zati to zara

yaani jo ho mard-e-musalman us ki ye hi nishani hai

kafir dil jallad nahin ham zakhm ko ek samajhte hain

ham ko jo is kaam ka samjhe us ki ye nadani hai

rah-e-raza par apna gala katvae jo niche khanjar ke

‘mushafi’ us ko ham ye kahenge vo bhi husain-e-sani hai

Leave a Comment