Alfaz

ye lafz suqrat lafz iisa

main in ka khaliq ye mere khaliq

yahi azal hain yahi abad hain yahi zaman hain yahi makan hain

ye zehn-ta-zehn rah-guzar hain ye ruh-ta-ruh ik safar hain

sadaqat-e-asr bhi yahi hain karahat-e-jabr bhi yahi hain

alamat-e-dard bhi yahi hain karamat-e-sabr bhi yahi hain

baghair tafriq-e-rang-o-mazhab zamin zamin in ki badshahi

khinche hue hain lahu lahu men bichhe hue hain zaban zaban par

ye jhuut bhi hain ye luut bhi hain ye jang bhi hain ye khuun bhi hain

magar ye majburiyan hain in ki

baghair in ke hayat saari tavahhumati

har ek harakat sukut thahre

na kah saken kuchh na sun saken kuchh

har ek aina apni akkasiyon pe hairan ho aur chup ho

nigah-e-nazzara-bin tamasha ho vahshaton ka

ijazat-e-jalva de ke jaise zaban se goyai chhin li jaae

na husn kuchh ho na ishq kuchh ho

tamam ehsas ki havaen tamam irfan ke jazire tamam ye ilm ke samundar

sarab hon vahm hon guman hon

ye lafz tesha hain jin se afkar apni surat tarashte hain

masih-e-dast-o-qalam se niklen to phir ye alfaz bolte hain

yahi musavvir yahi hain but-gar yahi hain shaer

yahi mughanni yahi nava hain

yahi payambar yahi khuda hain

main kimiya huun ye kimiya-gar

ye mera kalyan chahte hain

main in ki taskhir kar raha huun

ye meri taamir kar rahe hain

Leave a Comment