Ajnabi Aurat

asia ke dur-uftada shabistanon men bhi

mere khvabon ka koi ruman nahin!

kaash ik divar-e-zulm

mere un ke darmiyan haail na ho!

ye imarat-e-qadim

ye khayaban, ye chaman, ye lala-zar,

chandni men nauha-khvan

ajnabi ke dast-e-gharat-gar se hain

zindagi ke in nihan-khanon men bhi

mere khvabon ka koi ruman nahin!

kaash ik ”divar-e-rang”

mere un ke darmiyan haael na ho!

ye siyah-paikar barahna rah-rau

ye gharon men khub-surat auraton ka zahr-e-khand

ye guzargahon pe dev-asa javan

jin ki ankhon men gurisna arzuon ki lapak

mushtail be-bak mazduron ka sailab-e-azim!

arz-e-mashriq, ek mubham khauf se larzan huun main

aaj ham ko jin tamannaon ki hurmat ke sabab

dushmanon ka samna maghrib ke maidanon men hai

un ka mashriq men nishan tak bhi nahin!

Leave a Comment