Ai Ki dar Zahir Mazahir Aashkara Karda-I

ai ki dar zahir mazahir ashkara karda-i

sirr-e-pinhan-e-huviyat ra huvaida karda-i

bahr-e-iz.har-e-kamal-e-stvat-e-sultan-e-ishq

ashiq-o-maashuq ra dar ishq yakta karda-i

ashiqan-e-be-nava ra khvanda bar tur-e-vajud

har kalim-e-jan-fishan ra mast-o-shaida karda-i

ma zlumem-o-jahul az ehtimal-e-bar-e-yar

garche rusvaem yarab nai tu rusva karda-i

ghair-e-la-ahsi che goyad dar sana-e-tu ‘husain’

jaan ki hamd-e-khveshtan ra ham tu ihsa karda-i

Leave a Comment