Aadmi Khwar Bhi Hota Hai Nahin Bhi Hota

aadmi khvar bhi hota hai nahin bhi hota

ishq azar bhi hota hai nahin bhi hota

ye jo kuchh log khayalon men raha karte hain

un ka ghar-bar bhi hota hai nahin bhi hota

zindagi sahl-pasandi men basar kar lena

kar-e-dushvar bhi hota hai nahin bhi hota

kar-e-duniya hi kuchh aisa hai ki dil se tira dard

silsila-var bhi hota hai nahin bhi hota

shadi-o-marg ne ye nukta bataya hai ki vaqt

tez-raftar bhi hota hai nahin bhi hota

‘afzal’ aur qais ne qanun banaya hai ki ishq

dusri baar bhi hota hai nahin bhi hota

Leave a Comment