Yan Kufr Se Gharaz Hai Na Islam Se Gharaz

yaan kufr se gharaz hai na islam se gharaz

bas hai agar gharaz to tire naam se gharaz

aish-o-nashat-e-zist hai sab aap se husul

yaan shishe se gharaz hai na hai jaam se gharaz

tum paas ho agar to barabar hai raat din

kuchh subh se gharaz na hamen shaam se gharaz

dil pher dijiye na bigadiye huzur aap

yaan bose se gharaz hai na dushnam se gharaz

pad rahne bhar ko dijiye dar par hamen jagah

rahat se kuchh gharaz hai na aram se gharaz

ankhen dila milin hamen rone ke vaste

nakamiyon se kaam na hai kaam se gharaz

‘anjum’ ka sher kahne se bikna murad hai

tahsin se kuchh gharaz hai na ilzam se gharaz

Leave a Comment