Wahi Karwan Wahi Qafila Tumhein Yaad Ho Ki Na Yaad Ho

vahi karvan vahi qafila tumhen yaad ho ki na yaad ho

vahi manzil aur vahi marhala tumhen yaad ho ki na yaad ho

mutafailun mutafailun mutafailun mutafailun

ise vazn kahte hain sher ka tumhen yaad ho ki na yaad ho

vahi shukr hai jo sipas hai vo malul hai jo udaas hai

jise shikva kahte ho hai gila tumhen yaad ho ki na yaad ho

vahi naqs hai vahi khot hai vahi zarb hai vahi chot hai

vahi suud hai vahi faeda tumhen yaad ho ki na yaad ho

vahi hai nadi vahi nahr hai vahi mauj hai vahi lahr hai

ye habab hai vahi bulbula tumhen yaad ho ki na yaad ho

vahi kizb hai vahi jhuut hai vahi jura hai vahi ghunt hai

vahi josh hai vahi valvala tumhen yaad ho ki na yaad ho

vahi sathi hai jo rafiq hai vahi yaar hai jo sadiq hai

vahi mehr hai vahi mamta tumhen yaad ho ki na yaad ho

jise bhed kahte ho raaz hai jise baaja kahte ho saaz hai

jise taan kahte ho hai nava tumhen yaad ho ki na yaad ho

jo murad hai vahi muddaa vahi muttaqi vahi parsa

jo phanse bala men vo mubtala tumhen yaad ho ki na yaad ho

jo kaha hai main ne maqal hai jo namuna hai so misal hai

miri sarguzisht hai majra tumhen yaad ho ki na yaad ho

jo chunanche hai vahi jaisa hai jo che-gona hai vahi kaisa hai

jo chunan-chunin hai so ha-kaza tumhen yaad ho ki na yaad ho

vahi khvar hai jo zalil hai vahi dost hai jo khalil hai

bad-o-nek kya hai bura bhala tumhen yaad ho ki na yaad ho

Leave a Comment