Taskin

ik muhaqqiq ne insan ko buzna jab kaha

main vahin sajda-e-shukr men gir gaya

apni kotahiyon, khamiyon ke liye

afrinash se ab tak jo sharminda tha

aaj vo bojh, baare zara kam hua

Leave a Comment