Talib-Ilm

khuda tujhe kisi tufan se ashna kar de

ki tere bahr ki maujon men iztirab nahin

tujhe kitab se mumkin nahin faragh ki tu

kitab-khvan hai magar sahib-e-kitab nahin

Leave a Comment