Taba Ishrat-Pasand Rakhta Hun

tab.a ishrat-pasand rakhta huun

ik dil-e-dardmand rakhta huun

bahut kahta nahin main pasti ko

apni fitrat buland rakhta huun

chashm-e-batin se dekhta huun main

chashm-e-zahir ko band rakhta huun

lafz shirin hain aur ma.ani talḳh

zahr-amez qand rakhta huun

kamyabi muhal hai ‘aḳhtar’

zauq itna buland rakhta huun

Leave a Comment