Sun Yar Purani Pid Wo

sun yaar purani piid vo

thiyan akkhiyan chhal gai dildi jal

kaanh kumanin ujadiyan jhokan

sakht syalin kardiyan toka

rahandi dil dil-gir vo

sar dard utal pae rog uchhal

lagda nenh ranjhete vaala

visarya fahm fikar da chala

hiir gai jhang chiir vo

sat sejh palang te rang-mahal

bhoge muul na dushman jaai

jo jo sakhti main sir aai

marim ma piu viir vo

val sangiyan suratiyan lahm na kal

chaak mahinda aa vad vehde

khede bhaide rakkhan bakhede

kapde liir katir vo

gaya har-singar musag kajal

nazuk naaz nigah sajan de

ishve ghamze man-mohan de

lagde kaari tiir vo

sai siine pal-pal chubh-de phal

aukhe laghe roh jabal de

chhal chhal chhale pair pachal-de

ruldi raah mlehar vo

jidh rakhas dainin pauvan dahal

sassi shodi pair pyadi

na tid taade jhok abadi

muthdi be-taqsir vo

na kharch palle na gandh samal

maahi bajhon suul qahr de

dehin raat ‘farid’ nazar de

nainan niir vahir vo

jhar jangal bele chhalle-chhal

Leave a Comment