Sawal – Che Khwahad Mard Mani Jaan Ibarat

saval

che khvahad mard maani zaan ibarat

ki darad su-e-chashm-o-lab isharat

che khvahad az sar-e-zulf-o-khad-o-khal

kase ki-andar maqam-ast-o-ahval

javab

har aan chize ki dar aalam ayan-ast

chu akse ze-aftab aan jahan-ast

jahan chuun zulf-o-khat-o-khal-o-abru-ast

ki har chize ba-ja-e-khvesh nekuu-ast

tajalli gah-jamal-o-gah-jalal-ast

rukh-o-zulf-e-an maani ra misal-ast

sifat-e-haq-taala lutf-o-qahar-ast

rukh-o-zulf-e-butan ra zaan do bahar-ast

chu mahsus aamad alfaz-e-masmu

nakhast az bahr-e-mahsus ast mauzua

nadarat alam-e-maana nihayat

kuja binad marura lafz ghayat

har aan maani ki shud bar zauq paida

kuja taabir-e-lafzi yabad uu ra

chu ahl-e-dil kunad tafsir-e-maani

ba-maninde kunad taabir-e-maani

ki mahsusat azaan aalam chu saaya ast

ki iin chuun tifl-o-an manind-e-daya ast

ba-nasd-e-man khud alfaz-e-moavvval

baran maani fitad az vaza-e-avval

ba-mahsusat khavas az urf-e-am-ast

che danad aam kadan maani kudam-ast

nazar chuun dar jahan-e-aql kardand

azaan ja lafz-ha ra naql kardand

tanasub ra riayat kard aaqil

chu su-e-lafz maani gasht nazil

vale tashbih kulli niist mumkin

ze-just-o-ju-e-an mi-bash sakin

darin maani kase ra barto diq niist

ki sahab maz.hab in-ja ghair-e-haq niist

vale ta ba khudi zinhar zinhar

ibarat-e-shariat ra nigah-dar

ki rukhsat ahl-e-dil ra dar se hal-ast

fana-o-sukr-o-an pas digar dalal-ast

tura chuun niist ahval-e-mavajid

ma-sho kafir ze-nadani bataqlid

har aan kas ku shanasad iin se halat

ba-danad vaza alfaz-o-dalalt

majazi niist ahval-e-haqiqat

na har kas yabad asrar-e-haqiqat

gazaf ai dost nayad ze-ahl-e-tahqiq

mar iin raaan kashf yabad ya ki tasdiq

ba-guftam vaza alfaz-o-maani

tura sar basta gar daari ba-dani

nazar kun dar maani su-e-ghayat

lavazim ra yakayak kun riayat

ba-van.h-e-khas azaan tashbih mi-kun

ba-digar vaj.h-ha tanzih mi-kun

chu shud iin qaeda yaksar muqarrar

numayam zaan misal-e-chand digar

isharat ba-chashm-o-lab

nigar kaz chashm-e-shahid chist paida

riayat kun lavazim ra badin-ja

ze-chashmash khvast bimari-o-masti

ze-lalash gasht paida ain-e-hasti

ze-chashm-e-u hama dil-ha jigar-khvar

lab-e-laalash shifa-e-jan-e-bimar

ze-chashm-e-ust dil-ha mast-o-makhmur

ze-laal-e-ust jan-ha jumla-masrur

ba-chashmash garche aalam dar na-yayad

labash har saate lutf-e-numayad

dame az mardumi dil-ha navazad

dame be-chargan ra chara-sazad

ba-shokhi jaan damad dar-ab-o-dar-khak

be-dam dadan zanad atish bar aflak

az-u har ghamza dam-o-dana-i shud

vaz uu har gosha-e-mai-khana shud

ze-ghamza mi-dehad hasti ba-gharat

ba-bosa mi-kunad bazash imarat

ze-chashmash khun-e-ma dar josh dayam

ze-laalash jan-e-ma behosh dayam

ba-ghamza chashm-e-u dil mi-rubayad

ba-ishva laal-e-u jaan mi-rubayad

chu az chashm-o-labash khvahi kinare

marin goyad na aan goyad ki aare

ze-ghamza alame ra car sazad

ba-bosa har zaman dil mi na-bazad

az-u yak ghamza-o-jan dadan az ma

az-u yak bosa va istadan az ma

ze-lamha-bil-basar shud hashr-e-alam

ze-nafakha-ruh paida gasht-e-adam

chu az chashm-o-labash andesha kardand

jahan-e-but-parasti pesha kardand

na-yayad dard-o-chashmash jumla-hasti

daru chuun aayad akhir khvab-e-masti

vajud-e-ma hama masti-ast ya khvab

che nisbat khaak ra ba rabb-e-arabab

khirad darad aziin sad guuna ashufta

ki valtasna ala aini chara guft

Leave a Comment