Sawal – Che Bahar-Ast Aan Ki Ilmash Sahil Aamad

saval

che bahar-ast aan ki ilmash sahil aamad

ze-kar-e-u che gauhar hasil aamad

javab

yake dariya-ast hasti nutq-e-sahil

sadaf harf-e-javahir danish-e-dil

ba-har mauje hazaran durr-e-shahvar

barun rezad ze-naql-o-nass-o-akhbar

hazaran mauj khezad har-dam az vai

na-gardad qatra-i hargiz kam az vai

vajud-e-ilm az aan dariya-e-zarf ast

khilaf-e-durr-e-u az saut-o-harf ast

maani chuun kunad in-ja tanazzul

zarurat bashad uu ra az tamassul

tamsil

shunidam man ki andar mah-e-neshan

sadaf baala ravad az qaar-e-a.mman

ze-sheb-e-qaar-e-bahr aayad bar-afraz

ba-ru-e-bahar ba-nashinad dahan baaz

bukhare murtafaa gardad ze-dariya

farv barad ba mehr-e-ha-taala

chakad andar dahanash qatra-e-chand

shavad basta dahan-e-u ba-sad band

ravad ba qaar-e-dariya ba dil-e-pur

shavad aan qatra-e-baran yake dur

ba-qaar andar shavad ghavvas-e-dariya

az aan aarad barun lulu-e-lala

tan-e-tu sahil-e-hasti chu dariyast

bukharash faiz-e-baran ilm-e-asma-ast

khirad ghavvas-e-in bahr-e-azim-ast

ki uu ra sad javahir dar galim-ast

dil aamad ilm ra manind-e-yak zarf

sadaf bar ilm-e-dil sut-ast ta-harf

nafas gardad ravan chuun barq-e-lamea

rasad zu harf-ha ba gosh-e-samea

sadaf ba-shikan barun kun durr-e-shahvar

ba-yafgan post-e-maghz-e-naghz bardar

lughat ba ishtiqaq-o-nahv ba sarf

hami gardad hama पैरामन-ए-हर्फ

har aan ku jumla umr-e-khud darin kard

ba-har-za sarf-e-umr-e-naznin kard

ze-maghzash qashr-e-khushk uftad dar dast

ba-yabad maghz har ku post ba-shikast

bale ba-post na-pukhta ast har maghz

ze-ilm-e-zahir aamad ilm-e-din naghz

ze-man jan-e-biradar pand ba-nayosh

ba-jan-o-dil ba-rau dar ilm-e-din kosh

ki aalam dar do-alam sarvare yaaft

agar kamtar buvad zu mehtari yaaft

amal kaan az sar-e-ahval bashad

base behtar ze-ilm-e-qal bashad

vale kaare ki az ab-o-gil aamad

na chuun ilm-ast kaan kar-e-dil aamad

miyan-e-jism-o-jan binigar che farq-ast

ki iin ra gharb giiri aan chu sharq–ast

az iin ja baaz daan ahaval-o-amal

ba-nisbat ba ulum-e-qal ba haal

na ilm-ast aan ki darad mail-e-dani

ki surat darad amma niist maani

na-gardad jama hargiz ilm ba aaz

malak khvahi sag az khud duur andaz

ulum-e-din ze-akhlaq-e-farishta ast

na-bashad dar dile ku sag sirishta ast

hadis-e-mustafa akhir hamin ast

neko ba-shino ki albatta chunin-ast

darun-e-khana-e-chun hast surat

farishta nayad andar vai zarurat

az-u tahsil kun ilm-e-virasat

ze-bahr-e-akhirat mi-kun hirasat

kitab-e-haq ba-khvan az nafas-o-afaq

muzayyan shau ba-asl-e-jumla akhlaq

tamsil

agarche khur ba-charkh-e-charmin ast

shuaash nur-e-tadbir-e-zamin-ast

tabiat-ha-e-unsur nazd khur niist

kavakib garm-o-sard-o-khushk-o-tar niist

anasir jumla az vai garm-o-sard-ast

saped-o-surkh-o-sabz-o-al-o-zard ast

buvad hukmash ravan chuun shah-e-adil

ki na kharij tavan guftan na dakhil

chu az taadil gasht arakan muafiq

ze-husnash nafas goya gasht ashiq

nikah-e-maanavi uftad dar diin

jahan ra nafas-e-kulli daad kabin

az ishan mi-padid aayad fasahat

ulum-o-nutq-o-ikhlas-o-sabahat

malahat az jahan-e-be-misali

dar aamad ham-chu rind-e-la-ubali

ba-shahristan-e-nekoi alam zad

hama tartib-e-alam ra ba-ham zad

gahe bar rukhash-e-husn-e-u shahsavar-ast

gahe ba tegh-e-nutq-e-abdar-ast

chu dar shakhs ast khvanandash malahat

chu dar nutq-ast goyandash fasahat

vali-o-shah-o-darvesh-o-payambar

hama dar taht-e-hukm-e-u musakhkhar

darun-e-husn ru-e-neko aan chist

na aan husn-ast tanha go-e-an chist

juz az haq mi na-ayad dilrubai

ki shirkat niist kas ra dar khudai

kuja shahvat dil-e-mardum rubayad

ki haq gah gah ze-batil mi-numayad

moassir haq-shanas andar hama jaae

ze-hadd-e-khveshtan bairun munh paae

haq andar kisvat-e-haq din-e-haq daan

haq andar batil aamad kar-e-shaitan

Leave a Comment