Salaha Az Pae-Maqsud Ba-Jaan Gardidem

salaha az pae-maqsud ba-jan gardidem

dost dar khana va ma dar gird-e-jahan gardidem

khud-sara parda-e-qudshas ze-makan berun buud

aan ki ma dar talabash kaun-o-makan gardidem

gufta budand ba-khuban na-bayad nigrist

dil chu burdand zarurat-e-nigran gardidem

‘saadiya’ lashkar-e-khuban ba-shikar-e-dil-e-ma

go ma-yaed ki ma said-e-fulan gardidem

Leave a Comment