Sadak-Chhap

polio ke qatre piine se

bhikariyon ki bandar-bant men kaise kami aa sakti hai?

jabki

gadagaron ke ruhani peshva

ishtihar dete hain

ki unhen

baghair haath paanv vaale logon ki

ashad zarurat hai

aur mujhe

hansi aati hai

un mar jaane valon par

jo vaccinon men bhar diye gae

Leave a Comment