Sach Kaho

sach kaho sach kaho hamesha sach

hai bhale-manason ka pesha sach

sach kahoge to tum rahoge aziiz

sach to ye hai ki sach hai achchhi chiiz

sach kahoge to tum rahoge shaad

fikr se paak ranj se azad

sach kahoge tum rahoge diler

jaise darta nahin dilavar sher

sach se rahti hai taqviyat dil ko

sahl karta hai sakht mushkil ko

sach hai saare muamalon ki jaan

sach se rahta hai dil ko itminan

sach men rahat hai aur asani

sach se hoti nahin pashemani

sach hai duniya men nekiyon ki jad

sach na ho to jahan jaae ujad

sach kahoge to dil rahega saaf

sach kara dega sab qusur muaaf

sach se zinhar dar-guzar na karo

dil men kuchh khauf aur khatar na karo

jis ko sach bolne ki aadat hai

vo bada nek ba-saadat hai

vahi daana hai jo ki hai sachcha

is men buddha ho ya koi sachcha

hai bura jhuut bolne vaala

aap karta hai apna munh kaala

faeda us ko kuchh na dega jhuut

jaega ek roz bhanda phuut

jhuut ki bhuul kar na daalo khu

jhuut zillat ki baat hai akh-thu

Leave a Comment