Raunaq-E-Ahd-E-Jawani Alwidaa

raunaq-e-ahd-e-javani alvidaa

al-vidaa ai shadmani alvidaa

assala ai ahd piiri assala

ai nishat-o-shadmani alvidaa

al-firaq ai aish-daran al-firaq

ai murad-o-kamrani alvidaa

assala ai kundi-e-hosh-o-havas

ai tabiat ki ravani alvidaa

ai hayat-e-javedani assalam

ranj-ha-e-dar-e-fani alvidaa

sar pe hai mausam khizan ka aa gaya

ai hazar-e-bostani alvidaa

Leave a Comment