Sultan Baho

Rah Faqar Da Pare Parere Odak Koi Na Disse Hu

raah faqar da pare parere odak koi na disse hu

na udh padhan padhavan koi na udh masle qisse hu

ih duniya hai but-parasti mat koi is ton visse hu

maut faqiri jain sir aave malam thive tisse hu

More Poems

Leave a Comment