Pharakan Lag Sakhi Bhuj Mora

pharakan laag sakhi bhuj mora

aur lagai pharakai ankhon baaen

din nirae piv ke milan ke

yaahi sakhi sab mil samjhae

kaun aay gahal pi ke des se

je aavan ki khabar sunae

kaun maas kone din pitam

apne aavan ki gah pathvaen

baat hiire kone din sakhi ham tum

kuchh niike puchh na aaen

ja dhar charan ‘kazim’ ke vai kuchh

munh se kahen kab aihen saaen

Leave a Comment