Nasab-Nama

main aur aadam

vahan purane ped ke niche

roz ikattha hote the

vo lakdi se

pahiye aur shahtir banaya karta tha

main pedon aur phulon se

rang kashid kiya karti thi

phir ham donon ne mil kar

ik pesha ijad kiya

aur ek qabila janam diya

jab se ab tak

ham ko ek nasab-name ki zarurat hai

Leave a Comment