Nahin Hai Mujhko Ai Jamshed Tere Jam Se Kaam

nahin hai mujh ko ai jamshed tere jaam se kaam

jahan-numa hai mujhe apne khush-khiram se kaam

sabhi to diin va duniya ka kaam karte hain

mujhe na diin na duniya ke intizam se kaam

haram men shaikh hain aur dair men barahman hain

hamen nahin hai unhon ke koi kalam se kaam

kunisht-e-dil men hai ik josh but-parasti ka

mujhe buton ki hai khidmat men raam raam se kaam

gharaz na kufr se kuchh hai na diin se matlab

na hai halal se na hai hamen haram se kaam

sanam ke ru-ba-ru rahna mujhe ghanimat hai

na sharm nang se kuchh hai mujhe na naam se kaam

khafa bhi ho ke jo dekhe to sar nisar karun

agar na dekhe to phir bhi hai ik salam se kaam

suna suna ke jo karta hai vaaz-e-husn bayan

pada hai tujh ko hamesha ye fahm-e-kham se kaam

tu apne bakne se ‘miskin’ na ham se duur hua

tujhe to bakne se mujh ko hai apne kaam se kaam

Leave a Comment