Mazdur

ek mazdur

ki jis ke badan ne

kai dinon ki an-thak riyazat

cement ret aur bajri ke biich kati thi

ek pyali chaae ki talab

belche ki mitti ke saath uchhali thi

fikr-e-ayal ko

lohe ki redhi pe

inton ke saath dhakela tha

chand lamhe

sustane ki khvahish ko

sabr ke hathaude se kuut daala tha

tab ja kar kahin

akhir kaar

aaj apni davat manani thi

ghar men murghi pakani thi

magar chamakti kirola ki

damakti makhluq ko kya khabar

beach sadak men

jis ka shaper phata tha

jo la-varis laash ki surat pada tha

aaj us ne

apni davat manani thi

ghar men murghi pakani thi

Leave a Comment