abdul-hamid-adam

Mayus Ho Gai Hai Dua Bhi Jabin Bhi

mayus ho gai hai dua bhi jabin bhi

uthne laga hai dil se khuda ka yaqin bhi

taskin ki ek saans hamen bakhsh dijiye

ye asman bhi aap ka aur ye zamin bhi

More Poems

Leave a Comment