Man Aan Rose Budam Ki Asma Na-Bud

man aan rose budam ki asma na-bud

nishan az vajud-e-musamma na-bud

ze-ma shud musamma-o-asma padid

daran rose ki-an-ja man-o-man na-bud

nishan gasht maz.har sar-e-zulf-e-yar

hanuz aan sar-e-zulf-e-zeba na-bud

chalipa-o-nasraniyan sar-ba-sar

ba-paimudam andar chalipa na-bud

ba-but-khana raftam ba-dair-e-kuhan

daru hech range huvaida na-bud

ba-koh-e-hiran raftan va qandhar

ba-didam daran zer-o-bala na-bud

ba-amdan shudam bar-sar-e-koh-e-qaf

daran jaae juz ja-e-anqa na-bud

ba-kaaba kashidam anan-e-talab

daran maqsad-e-pir-o-barna na-bud

ba-pursidam az ibn-e-sinash haal

bar andaza-e-ibn-e-sina na-bud

su-e-manzar-e-kaaba-qausain shudam

daran bargah-e-mualla na-bud

nigah kardam andar dil-e-khveshtan

daran jaash didam digar ja na-bud

ba-juz ‘shams-tabrez’ pakiza jaan

kase mast-o-makhmur-o-shaida na-bud

Leave a Comment