Maf Kijiye Ga Khan Sahib

jaane kin rahguzaron se

daude chale aate hain

lashen bhanbhodte, bu sunghte

baith gae hain log

ki baithe huon ko katte nahin!

virani ke aqab men

raston aur shah-rahon ke kohram

aur jalti-bujhti raushniyon ke taaqub men

phate hue halaq ke saath

gadiyon ke saath saath bhagte hain

divar par

taang utha chukne ke baad

muaaf kijiyega

fatah-ali-khan sahib!

aap ka alap, kanon men jam gaya hai

murkiyan tutti hain

ham rukhsat ho rahe hain

jiine ke javaz se dast-bardar

patakhon se patlunen bachate

phudakte phirte hain

hamari qaumi mausiqi

kafur ki mahak se bhi khali hai

sadand hai chahar janib

aur bhunkne ki avazen

be-sur, be-tal

jaan ki amaan paun

to sidha aap hi ki taraf aunga!

Leave a Comment